Tag: MEYD-820

Chồng bất lực chấp nhận bán vợ cho chủ nợ

Chồng bất lực chấp nhận bán vợ cho chủ nợ. vì với dấu chấm, tôi không làm gì tốt cho chúng. Và tất nhiên, điều đó đã ảnh hưởng đến kiện hàng của anh trai tôi, nó cồng kềnh hơn bình thường. Khi, sau một ly rượu khác, c...