Rơi vào bẫy của đám học sinh cá biệt. Thứ lỗi cho chủ nhân, trả lời đi, tôi xin người thứ lỗi cho tôi. Tại sao anh ấy làm điều này ???, tôi đã nói với anh ấy rằng đó là một ngày đặc biệt, nhưng anh ấy đã bỏ qua hoặc cố tình làm điều đó để trừng phạt tôi. Ngoài vấn đề quan hệ tay ba, anh ấy biết rằng tôi không thích quan hệ tay ba với hai người đàn ông, vì điều này gần như chắc chắn ngụ ý quan hệ hai bên và tôi rất sợ cảnh quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Antonio rất tôn trọng điều đó, vì anh ấy chỉ làm điều đó với tôi một lần duy nhất, và đó là hình phạt xứng đáng dành cho tôi. Tôi không hiểu gì cả, nhưng nếu tôi muốn làm một con điếm biết sám hối, thì tôi phải tuân theo ngay cả khi gia đình tôi có vấn đề. Ngày tháng trôi qua, tôi mong Antonio gọi cho tôi để hủy bỏ cuộc hẹn, nhưng tiếc là không được như vậy.

Rơi vào bẫy của đám học sinh cá biệt

Rơi vào bẫy của đám học sinh cá biệt